You can't connect the dots looking forward.
You have to trust the dots
will somehow connect in your future.

Vertrouwen

Vertrouwen staat aan de basis van leiderschap en verandering. Vertrouwen in jezelf. Vertrouwen in anderen. En vertrouwen in de toekomst. Alleen dan kom je echt vooruit. Vertrouwend op de keuzes die je maakt, zonder te weten waar je uit komt. Omdat je weet wat je belangrijk vindt. En omdat je erin gelooft. Dit betekent over je angst heen stappen, durven loslaten en doen wat je spannend vindt. Met vertrouwen als basis krijgen keuzes en ontwikkeling een echte slagingskans.

VERTROUWEN

Steve Jobs

Your visions become clear
only when you look
into your own heart.
Who looks outside, dreams;
who looks inside, awakes.

VERDIEPEN

Als er vertrouwen is om de sprong te wagen: de diepte in! Onder de oppervlakte leeft veel meer dan wat je aan de oppervlakte kunt waarnemen. Zelfreflectie en bezinning brengen inzicht, een ander perspectief en vergroten je zelfbewustzijn. Juist als het gaat om het zichtbaar maken van onderliggende patronen en het doorgronden van blokkades, knelpunten of lastige situaties.

VERDIEPEN

Carl Gustav Jung

A dream you dream alone
is only a dream.
A dream you dream together
is reality.

VERBINDEN

Met wie of wat verbind ik me?
Wat is mijn betrokkenheid?
Waar draag ik aan bij?
Door vertrouwen, verworven inzichten en toegenomen zelfbewustzijn kun je je beter verbinden met jezelf, met anderen en met je uitdagingen. Verbinding vraagt om openheid, gelijkwaardigheid en het tonen van kwetsbaarheid.

VERBINDEN

John Lennon

A star wants to see himself
rise to the top.
A leader wants to see
those around him
rise to the top.

VERSTERKEN

Met vertrouwen als basis en verdieping en verbinding als bouwstenen, kun je aan de slag met het versterken van competenties en vaardigheden. Hierbij gaat het om het beste uit jezelf halen en het ontwikkelen van hard skills én soft skills. Om te groeien als leider, als (management) team of als organisatie.

VERSTERKEN

Simon Sinek

Change is like riding a board.
To keep your balance,
you must keep moving.

VERANDEREN

Soms sneller dan we willen, komt het moment dat het er echt op aankomt: de verandering! Een avontuur zonder pasklare oplossingen of vaststaande routes, want veranderingen laten zich niet managen. Net zo min als dat mensen 'human resources' zijn of dat een cultuur 'omgeslagen' wordt. Duurzame, waardevolle veranderingen komen stap voor stap, organisch tot stand en vragen om een uitgebalanceerd samenspel tussen alle stakeholders.

VERANDEREN

Albert Einstein

Slim veranderen is een belangrijke succesfactor

Het blijkt echter ook vaak lastig – en daarom begonnen wij Lab V.
Hebben we de waarheid in pacht? Beschikken we over dé veranderbijbel? Nee.
En dat is maar beter ook, want veranderen vergt maatwerk.
De kennis en ervaring die daarvoor nodig zijn, vindt u wél bij ons.

We zijn bovendien verfrissend, nuchter en realistisch.
En we zijn er om u te helpen handen en voeten te geven aan de verandering
die ú een stap verder brengt.

Dat doen we op basis van onze Big Five – met de V van
Vertrouwen, Verdiepen, Verbinden, Versterken en Veranderen.

Dat maakt ons Lab V.
Een onderscheidend adviesbureau dat graag met u kennismaakt.
U bereikt ons telefonisch op (020) 770 31 95.