Vasthouden is je reflex,
loslaten je keuze

Vertrouwen

Over je angst heen stappen, durven loslaten,
doen wat je spannend vindt. Makkelijk gezegd,
vooral als het over veranderen gaat.
Hoe zorg je dat je genoeg vertrouwen opbouwt om een stap te zetten? Je zoekt naar data en bewijs, terwijl je naar een quote van Steve Jobs staart die zegt dat je 'the dots' niet kunt ‘connecten' door vooruit te kijken.
De kunst om uit deze impasse te komen is om voor jezelf een omgeving te creëren waarin vallen en opstaan mogelijk is. En dan gaan!

VERTROUWEN

De onderstroom
verklaart
de oppervlakte

VERDIEPEN

Als er vertrouwen is om de sprong te wagen: de diepte in! Dat er onder water meer leeft dan wat je aan de oppervlakte kunt waarnemen, weet je. Dit geldt niet alleen voor je team, maar ook voor jouzelf. Reflectie brengt inzicht, een ander perspectief en vergroot je zelfbewustzijn. Juist als het gaat om het zichtbaar maken van onderliggende patronen, overtuigingen of lastige situaties. Zorg dat je weet waar je vandaan komt, hoe je ‘gewired' bent en wat je te doen staat.

VERDIEPEN

Je kwetsbaar
opstellen,
is core
business

VERBINDEN

Niets zweverigs aan. Met wie of wat verbind ik me?
Waar draag ik aan bij? Fundamentele vragen.
Door vertrouwen en toegenomen inzicht in jezelf kun je je beter verbinden met waar je vandaan komt, met anderen, met nieuwe situaties en met lastige uitdagingen. Hoe meer verbonden, hoe minder ruis op de lijn en dat wil je… Verbinden is dus cruciaal, maar vraagt wel om vertrouwen, verdiepen en het toelaten van kwetsbaarheid. Niet ieders hobby 😉

VERBINDEN

Ook je kwaliteiten
moet je updaten

VERSTERKEN

Hoe kun jij, op jouw manier, het beste uit jezelf halen?
Je effectiviteit verhogen? Ook jouw hard skills én soft skills zijn aan verandering en slijtage onderhevig. Iedereen heeft dezelfde spieren, maar niet iedereen is even lenig en sterk. Train! Zoek naar nieuwe manieren om jezelf topfit te houden en je impact te vergroten. Zo kom je er ook achter dat het misschien tijd is voor een nieuwe stap, een andere sport.

VERSTERKEN

Met vertrouwen
het patroon
doorbreken

VERANDEREN

'De snel veranderende wereld’… hoe vaak zullen we dat nog horen? Dat we moeten veranderen weten we wel,
toch blijft het een avontuur zonder pasklare oplossingen. Want veranderingen laten zich niet zo maar managen. Betekenisvolle veranderingen komen stap voor stap, organisch tot stand en vragen om een uitgebalanceerd samenspel tussen alle betrokkenen. De drang om grip te houden op een veranderende wereld is onzinnig.
De drang om een verandering te begrijpen en jezelf ertoe te verhouden, maakt je er een belangrijk onderdeel van.
En dat wil je toch?

VERANDEREN

Handvatten voor nieuw leiderschap

Vertrouwen, Verdiepen, Verbinden, Versterken en Veranderen. De V’s vormen onze basis, de rest is maatwerk.
 
Organisaties willen én stabiliteit, én groei…én in kunnen spelen op ‘die snel veranderende wereld’. Je kunt hiervoor verschillende specialistische bureaus inhuren. Prima, maar het venijn, zoals we inmiddels weten zit ‘m in het combineren van deze wensen.
Dáár hebben wij ons in gespecialiseerd.
De juiste mensen met de juiste competenties op de juiste plaats krijgen. Voor even dan, want wat vandaag gevraagd wordt is niet hetzelfde als morgen.
Het gaat erom dat mensen continu in beweging zijn en blijven. Niet samenwerken vanuit het ‘harkje’, maar vanuit wat dienend is.
 
We zorgen voor de psychologische handvatten bij elke vorm van leiderschap. Lab-Vijf maakt organisaties ‘adaptive to change’.