Privacy statement | assessmentdienstverlening

Als (HR-)adviesbureau hebben wij te maken met privacygevoelige en andere vertrouwelijke gegevens. Het veilig omgaan met persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens vergt veilige systemen, processen en veilig gedrag. Aan deze facetten wordt binnen Lab V veel aandacht besteed.

Onze systemen zijn uitsluitend via 2 factor authenticatie toegankelijk en dan slechts alleen voor die medewerkers die de informatie daadwerkelijk nodig hebben (‘need to know’ principle).

Voor de uitvoering van onze assessmentdienstverlening dienen wij uw gegevens te verwerken. Het gaat hier o.a. om uw curriculum vitae, de resultaten van verschillende (online) vragenlijsten en uw assessmentrapportage.

Om tot een optimale bescherming te komen van uw gegevens maken wij gebruik van verschillende technische oplossingen, te weten:

  • Wij stellen u in de gelegenheid ons op een veilige manier te voorzien van uw persoonlijke gegevens middels een beveiligde pagina op onze website. Gegevens die u hier upload worden automatisch versleuteld alvorens deze worden opgeslagen. U wordt verzocht ons toestemming te verlenen voor de verwerking van uw gegevens.
  • Voor het toesturen van uw assessmentrapportage maken wij gebruik van een veilig-mail-applicatie, waarbij verificatie vereist is (SMS-code, toegangscode of verificatie-email).

Daar waar wij derden inzetten voor de uitvoer van het assessment, worden uw gegevens uitsluitend op een veilige wijze beschikbaar gemaakt ter voorbereiding op het assessment. De gegevens worden na afronding van het assessment geblokkeerd voor gebruik door derden.

Uw assessmentrapportage wordt, na uw expliciete goedkeuring, gedeeld met onze contactpersoon van de opdrachtgever. Voor de verzending maken wij gebruik van de hierboven genoemde veilig-mail-applicatie.

Lab V hanteert een bewaartermijn van uw gegevens van twee jaar, e.e.a. conform de gedragsregels zoals die zijn vastgelegd in de beroepsethiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Twee jaar na het assessment worden al uw gegevens verwijderd. U kunt ons te allen tijde verzoeken om uw gegevens per direct te laten verwijderen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de verwerking van uw gegevens dan kunt u contact met ons opnemen via info@labv.nl.